2017-06-05 18:48:48

BABIO Klub


 

Vážení zákazníci,

 

připravili jsme pro Vás věrnostní program BABIO Klub, jehož prostřednictvím můžete pro svého drobečka získat některý z krásných a hlavně praktických dárků.

Jak můžete získat body pro objednání dárků z BABIO Klubu?
Za každý nákup v našem e-shopu se každému registrovanému uživateli načítají body na jeho konto (vždy po dokončení objednávky), po získání potřebného počtu bodů si můžete objednat vybraný dárek pro své děťátko nebo využít získané body jako slevu na nákup.
Přehled odměn najdete v Katalogu odměn na úvodní stránce našich internetových stránek www.goldim.cz. Dárky je možné vybírat (objednávat) vždy po přihlášení ještě před odesláním objednávky zboží.

 

PODMÍNKY BABIO KLUBU

 

1. Úvod

Vážení zákazníci,

BABIO Klub je věrnostní program společnosti GOLDIM spol. s r.o. přinášející zatraktivnění vašeho nákupu v e-shopu na www.goldim.cz. Při každé transakci provedené v našem e-shopu získáváte BABIO body, za které dále můžete nakupovat předměty užitečné pro běžnou potřebu kojenců, batolat a dětí (dále Odměny) nebo můžete získané body uplatnit jako slevu na váš nákup. Věříme, že tento způsob učiní váš nákup příjemnějším.

1.1.
Věrnostní program BABIO Klub provozuje GOLDIM spol. s r.o., se sídlem Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4 Michle, IČ 47117885. Firma je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 12537.

1.2.
Účastníkem programu je automaticky každý registrovaný uživatel nakupující v e-shopu na www.goldim.cz.

2. Princip fungování Věrnostního programu BABIO Klub

2.1.
Věrnostní program BABIO Klub umožňuje všem Účastníkům získat za jednotlivé uskutečněné transakce (viz. čl. 4.) BABIO body, za které může Účastník, v souladu s těmito pravidly, dále získat Odměny nebo může tyto body uplatnit jako slevu na nákup v e-shopu na www.goldim.cz. GOLDIM spol. s r.o. nabídne Odměny za získané body a pořizovací cenu ve výši 1 Kč za každou z vybraných odměn, jejíž úhrada však nebude po Účastníkovi vyžadována.

2.2.
BABIO Body jsou přidělovány způsobem uvedeným v čl. 4. odst. 4.1. a 4.2.

3. Členství ve Věrnostním programu BABIO Klub

3.1.
Věrnostní program BABIO Klub je určen pro Účastníky uvedené v čl. 1. odst. 1.2.

3.2.
Účast v BABIO Klubu je dobrovolná a vzniká registrací Účastníka v e-shopu na www.goldim.cz.

3.3.
Účast v BABIO Klubu, včetně práv s ním spojených, je nepřevoditelná na jinou osobu a zaniká zrušením registrace na e-shopu provozovaném na stránkách www.goldim.cz.

3.4.
GOLDIM spol. s r.o. si vyhrazuje právo s okamžitou účinností vyloučit z BABIO Klubu Účastníka, případně odebrat nasbírané body či zrušit učiněné objednávky Odměn v případě, že byla porušena pravidla BABIO Klubu nebo zákony a nařízení upravené obchodním zákoníkem.

3.5.
Účastníkem BABIO Klubu nemůže být osoba, která byla již dříve vyloučena.

4. Přidělování BABIO bodů

4.1.
BABIO Body se přiděluji za každý provedený nákup v e-shopu na www.goldim.cz. Každých uhrazených 10 Kč včetně DPH znamená pro zákazníka 1 BABIO Bod. Hodnota BABIO Bodu pro nákup Odměn nebo pro uplatnění slevy při nákupu je 0,50 Kč včetně DPH.

4.2.
Příklad: Účastník koupí 2 ks BABIO biočaje v hodnotě 110 Kč. Na jeho účet je po uzavření nákupu okamžitě připsáno 11 BABIO Bodů.

4.3.
BABIO Body se sbírají na účet, jehož stav se Účastníkovi zobrazuje při každém přihlášení do e-shopu na www.goldim.cz. Tyto stránky zároveň zajišťují kompletní obsluhu programu, jako je vyřizování objednávek Odměn a informace o nich.

4.4.
BABIO Body za uskutečněné transakce jsou připisovány na bodový účet Účastníka po ukončení nákupu (resp. potvrzení a odeslání objednávky).

5. Čerpání BABIO bodů

5.1.
BABIO Body je možné čerpat kdykoliv po přihlášení do e-shopu. Koncová pořizovací cena ve výši 1 Kč za každou z vybraných položek nebude od Účastníka vyžadována, viz. čl. 2 odst. 2.1.

5.2.
Body nabývají platnosti k čerpání pouze v případě, že byla potvrzena a odeslána objednávka a zboží bylo řádně uhrazeno.

5.3.
Informace o Odměnách BABIO Klubu a způsobu uplatnění BABIO Bodů jako slevy na nákup jsou uvedeny spolu s počtem bodů potřebných k získání Odměn na www.goldim.cz v části Katalog odměn.

5.4.
GOLDIM spol. s r.o. si vyhrazuje právo průběžně měnit nabídku Odměn v BABIO Klubu.

5.5.
GOLDIM spol. s r.o. si v případě, že některá z Odměn BABIO Klubu vybraná Účastníkem není dočasně k dispozici, vyhrazuje právo nabídnout Účastníkovi jinou, srovnatelnou položku.

5.6.
BABIO Body je třeba z účtu vyčerpat před ukončením účasti v BABIO Klubu na vlastní žádost nebo do uplynutí lhůty 12 měsíců od posledního nákupu v e-shopu na www.goldim.cz. V opačném případě nasbírané BABIO Body propadají.

5.7.
Odměna je objednána okamžikem, kdy Účastník po odeslání objednávky předmětu obdrží potvrzující e-mail zaslaný GOLDIM spol. s r.o.

5.8.
Odeslanou objednávku Odměny nelze stornovat a BABIO body nelze připsat zpět na bodový účet. Objednávku Odměny rovněž nelze zpětně zrušit ani změnit. Odměna bude zaslaná na korespondenční adresu registrovaného Účastníka. Odměnu nelze zaslat jiné osobě. Toto platí pokud se Účastník a GOLDIM spol. s r.o. nedohodnou jinak.

5.9.
V případě, že Účastník nepřevezme nebo nevyzvedne ve stanovené lhůtě Odměnu zasílanou prostřednictvím služeb České pošty, s.p. nebo jiné zásilkové služby, nelze zpětně poskytnout náhradu BABIO bodů ani objednaný předmět. Odměna je na adresu Účastníka doručena do 14 dnů od jejího objednání.

6. Reklamace

6.1.
Reklamace výpisu či nepřičtených BABIO Bodů je možná elektronicky, a to zasláním stížnosti na e-mail info@goldim.cz, nebo písemně zasláním na adresu GOLDIM spol. s r.o., Rašínova 422/II, 392 01 Soběslav.

6.2.
Odměny nelze reklamovat, jelikož nedošlo k jejich získání standardním nákupem, ale formou bonusu za provedené nákupy.

7. Ostatní ujednání

7.1.
GOLDIM spol. s r.o. je oprávněna kdykoli jednostranně změnit nebo upravit pravidla BABIO Klubu. Jednotlivé změny nebo úpravy pravidel věrnostního Programu budou k dispozici na stránkách www.goldim.cz.

7.2.
GOLDIM spol. s r.o. si vyhrazuje právo ukončit BABIO Klub bez udání důvodu. Ukončení BABIO Klubu bude oznámeno na stránkách www.goldim.cz. Každý Účastník má právo v 50 denní lhůtě ode dne oznámení rozhodnutí o ukončení BABIO Klubu na výše uvedených stránkách vyčerpat BABIO Body. Po uplynutí této lhůty pozbývají všechny BABIO Body platnosti.

7.3.
Registrací v e-shopu na www.goldim.cz dává v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění Účastník společnosti GOLDIM spol. s r.o. souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo za účelem předání vybrané Odměny.

7.4.
Účastí ve věrnostním programu BABIO Klub (resp. registrací v e-shopu na www.goldim.cz) vyjadřuje Účastník svůj souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.Stránky Goldim.cz využívají soubory cookies, aby se co nejlépe přizpůsobily vašim potřebám. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Rozumím