GOLDIM je zodpovědná firma
GOLDIM je zodpovědná firma

Společenská odpovědnost je jednou z klíčových misí naší společnosti. Naší cílem je přinášet zákazníkům skvělé produkty určené pro zdravou a zvláštní výživu.

V rámci společenské odpovědnosti je jednou z klíčových oblastí životní prostředí. Ve 2. čtvrtletí roku 2017 jsme proškolili naše zaměstnance ohledně správného třídění odpadů, inovovali značení nádob na jednotlivé skupiny odpadů a rozhodli se zapojit do projektu Zodpovědná firma, jehož podmínky jsme bezezbytku naplnili a získali certifikát pro společnost GOLDIM s.r.o., který potvrzuje naši účast v CSR projektu – viz www.zodpovednafirma.cz.

Zodpovědná firma je vzdělávací projekt, který podporuje vzdělávání v oblasti třídění odpadu. Jeho hlavním cílem je předat zaměstnancům českých firem prostřednictvím jejich zaměstnavatelů informace o správném nakládání s odpadem a to nejen v administrativních prostorách firmy, ale i v běžném každodenním životě. Organizátorem projektu je EKO-KOM, a.s. autorizovaná obalová společnost, která zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru. Tento systém zajišťuje plnění zákonných povinností pro 81 % obalů uváděných na trh v ČR.

Díky tomu je EKO-KOM, a.s. uznávanou autoritou v oblasti odpadového hospodářství.

 

teaser-center

Kontakt:

+420 734 157 140

EU